Huisregels

Voor alle duidelijkheid en om discussie te voorkomen hebben wij als bestuur van de Jeugdsoos KoKo gemeend een soort van huishoudelijk reglement op te stellen met hierin onze regels en afspraken.

De leeftijdscategorie voor Koko tieners ligt tussen de 12 jaar en de 16 jaar. Waarbij wij wel de regel hanteren dat de tieners vanaf 12 jaar wel de basisschool hebben verlaten en de tieners die in het schooljaar dat zij 16 worden hun laatste Koko-jaar beleven en daarna eventueel de overstap kunnen maken naar Twick;

De soosavonden welke plaatsvinden in de Weidehoek zijn doorgaans van ± 21.00 tot 23.30 uur, mits anders word aangegeven;

Er worden geen entreekosten geheven, mits anders aangegeven;

Consumpties zijn voor eigen rekening en worden voldaan met onze eigen Koko-munten, deze zijn niet in te wisselen tegen geld;

Tijdens onze activiteiten en/of soosavonden wordt geen alcohol geschonken en evenmin wordt eigen inbreng van alcoholische dranken geaccepteerd;

Soosavonden en activiteiten worden veelal aangegeven met een eindtijd, hiermee willen wij, het bestuur, aangeven dat wij na deze eindtijd dan wel het einde van de activiteit ons niet meer verantwoordelijk achten voor de daden/acties van de jeugd;

Voor activiteiten hanteren wij een minimale deelname van 15 tieners;

Bij opgave van activiteiten anders dan een soosavond waarbij wij een eigen bijdrage vragen, zullen wij deze kosten ook na afmelding in rekening brengen, mits het ‘ouder’bestuur hier anders over oordeelt;

Bij activiteiten elders dan in de soosruimte streven wij er naar om de regel “samen uit, samen thuis” te hanteren, echter de tieners zijn op een bepaalde leeftijd waarbij een bepaalde vorm van zelfverantwoordelijkheid wordt verlangd/verwacht;

Bij deelname van een tiener aan de jaarlijkse rookworst- en/of droge worstactie, waarbij de opbrengst ten gunste van het jaarlijkse kamp wordt gesteld, kun je een korting op je kampgeld ontvangen evenals een voorrangspositie bij de aanmelding van het kamp.

Voor het kamp hanteren wij een maximale deelname van 40 tieners;

Indien er bijzondere zaken, bijv. van medische aard of persoonlijke situatie, zijn te vermelden dan gaarne even contact met het bestuur.